Privacy verklaring

Privacy verklaring

met welk doel en op basis van welke grondslag brandsma nl persoonsgegevens verwerkt

uw persoonsgegevens worden door brandsma nl verwerkt voor onderstaande doelen. 

u te contacteren middels email of telefonisch om zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
u te informeren betreffende wijzingen van diensten of producten.
om goederen of diensten te leveren.

geautomatiseerde besluitvorming.

brandsma nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens

uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. u heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.


delen van persoonsgegevens met derden

brandsma nl deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. brandsma nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookies en/of vergelijkbare technieken

om uw bezoek aan de website van brandsma nl zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

u heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

inzage Corrigeren Verwijderen Intrekken Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer). u ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek, met daarnaast een melding wanneer uw verzoek is behandeld. 

wijzigingen 

deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen. beveiliging van uw persoonsgegevens brandsma nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

met welk doel en op basis van welke grondslag brandsma nl persoonsgegevens verwerkt

uw persoonsgegevens worden door brandsma nl verwerkt voor onderstaande doelen. 

u te contacteren middels email of telefonisch om zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
u te informeren betreffende wijzingen van diensten of producten.
om goederen of diensten te leveren.

geautomatiseerde besluitvorming.

brandsma nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens

uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. u heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.


delen van persoonsgegevens met derden

brandsma nl deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. brandsma nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookies en/of vergelijkbare technieken

om uw bezoek aan de website van brandsma nl zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

u heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

inzage Corrigeren Verwijderen Intrekken Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer). u ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek, met daarnaast een melding wanneer uw verzoek is behandeld. 

wijzigingen 

deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen. beveiliging van uw persoonsgegevens brandsma nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

mogelijkheden en Technieken

onze projecten

projecten

etsen

etsen

keramiek

keramiek

graveren

graveren

zeefdrukken

zeefdrukken

stralen

stralen

Brandsma NL VOF

voortgekomen uit stempelfabriek en graveerbedrijf Puttelaar van 1928. nu een veelzijdig inzetbaar bedrijf, werkzaam in verschillende technieken.